Klimatsmarta tomater (som dessutom är godare)

Ingelstorp Trädgård på Österlen är klimatcertifierad. Det innebär bland annat att vi odlar med 80-90 % lägre klimatpåverkan än växthus som värms med fossila bränslen. Bättre kunskap om en varierad näringsgiva ger oss inte bara lägre behov av gödselmedel utan också godare tomater.

Vad är klimatcertifiering?
Klimatcertifieringen är ett tillägg till IP Sigill-certifieringen, som innebär att man uppfyller utökade regler för minskad klimatpåverkan. I växthusodling handlar det bland annat om mindre gödsel och effektiv energianvändning. När du köper våra klimatcertifierade tomater och bär, så vet du att vi gjort vad som är möjligt för att minska klimatpåverkan i odlingen.Rent praktiskt...

• Vi använder flis som är en koldioxidneutral energikälla för uppvärmningen av växthusen.

• Minskat energibehov genom vindskydd och invändig isolering.

• Minskad gödselmedelsanvändning med 40-60%. Grodan

• Biologisk bekämpning, nyttodjur för bekämpning av skadedjur på våra tomatplantor och bärbuskar.

• Vattenbalans och inga utsläpp i grundvattnet, allt vatten renas och återförs i odlingen.