Odling av våra tomater och bär

På Österlen vid de böljande Hammars backar strax öster
om Ystad har vi vår odling. Vid den vackert belägna skåne-gården som vi köpte 1975 byggdes våra växthus och vi började odla tomater. En mängd olika sorter har sedan
dess funnits i odlingen.

Hösten 2000 beslutade vi oss för att i hälften av växthusen odla blåbär, hallon och björnbär. Det här sättet att odla bär var nytt i Sverige då.

Odlingen bedrivs enligt de svenska IP-reglerna (Integrerad Produktion) och det innebär att vi lever upp till högt ställda krav på miljöhänsyn och livsmedelssäkerhet. Vi kontrolleras regelbundet av oberoende certifieringsföretag.
Läs mer på www.svensktsigill.se
Odlingsåret
Följ med på en vandring genom växthusen…

Ett år med tomaterna
Ett år med bären