Ingelstorp Trädgård

Bäråret

Vinter

Bärbuskarna beskärs och dåliga buskar gallras bort. Alla löv städas undan och eventuell nyplantering sker. Bevattningssystemet kontrolleras.