Ingelstorp Trädgård

Bäråret

Vår


I mars månad börjar blåbärsbuskarna att blomma och därefter blommar hallon- och björnbärsplantor. Vi köper
då humlor för befruktning av blommorna.

Vi kontrollerar plantorna varje vecka så att inga skadedjur finns. Vid behov köper vi nyttodjur för biologisk kontroll.