Ingelstorp TrädgårdFlitig humla

Tomatåret

Höst

Framåt slutet av oktober skördar vi de sista tomaterna. Plantorna är då ungefär nio meter långa och har burit fram 28 klasar med tomater.

I november river vi ut alla plantor, städar rent och tvättar växthusen. Odlingshinkarna med pimpsten samlas ihop och ångas, dvs upphettas till ca 100 grader, för att få bort skadliga svampar och bakterier.
Under december sker underhåll av maskiner och byggnader. Efter jul förbereder vi växthuset för en ny odlingssäsong.


Till bäråret