Ingelstorp TrädgårdFlitig humla

Tomatåret

Sommar

En tomatplanta kan ge upp till 20 kg tomater på en odlingssäsong.
Ibland drabbas tomatplantorna av skadedjur. Då köper vi nyttoinsekter som vi släpper ut i växthuset. De äter upp skadedjuren och vi får på så vis biologisk kontroll i odlingen.
Bevattning och näringstillförsel styrs av en dator och varje planta kan en sommardag förbruka 2,8 liter vatten.
Det vatten som plantorna inte dricker, s.k. dräneringsvatten, samlas upp i en tank, där det renas och därefter används på nytt.

Klimatet styrs av en dator och tomatplantan trivs bäst vid en temperatur på 16 grader om natten och 21 grader om dagen.

Till bäråret